Energiapuun mittauslaskuri

Mittauserän tunniste- ja mittaustiedot

Hakkuun ajankohta:

Mittaustiedot:

Ohje - Syötä mittauspäivät aikajärjestyksessä. Mittauspäivämäärä ei voi olla nykyinen päivämäärä, vaan vähintään kaksi päivää aiempi(esim. nykyinen päivä 12.4., mittauspäivä 10.4. tai aiempi).


Muuntoluvut ja mittaustulokset


Kaaviot